En föreläsning om KBT med Johanna Fuxe

Här kan du se Johanna Fuxes föreläsning från utbildningen Leva med MS i Göteborg under 2016.

SE1701580484Att leva med MS