Diagnostisering MS

MS undersökning

Det finns ingen enskild undersökning och inget enskilt symtom som kan bekräfta om du har MS eller inte.1 Eftersom många MS-symtom är vanliga även vid andra sjukdomar är diagnostiseringen en process där man börjar med att utesluta andra möjligheter.

Om din läkare misstänker att det är MS som ligger bakom dina symtom kommer han eller hon att hänvisa dig till en neurolog. Neurologen kommer att ställa ingående frågor om dina symtom och din allmänna hälsa, samtidigt som han eller hon bedömer resultatet av olika undersökningar. Dessa kan bland annat vara:2

  • En neurologisk undersökning: En fysisk undersökning för att bedöma rörlighet, koordination och balans, mental och emotionell funktion, talfunktion samt syn och sensorisk status.3

  • En magnetresonanstomografi (MRT): Vid MRT används magnetfält för att avbilda hjärnan och ryggraden.4 Nedbrytning av det skyddande skiktet runt nerverna (myelinet) och områden med ärrbildning ses hos 95 procent av alla patienter med bekräftad MS.5

  • VEP (visually evoked potentials): Vid VEP-tester används små elektroder som fästs på huvudet för att mäta reaktionshastigheten vid olika stimuli, t.ex. ljus, föremål som rör sig och klickljud. Om reaktionerna är fördröjda kan det bero på en skada på nervtrådarna som orsakats av MS.1

  • Lumbalpunktion: En lumbalpunktion, eller spinalpunktion, innebär att ett prov av ryggmärgsvätskan tas från korsryggen och analyseras för att man ska se om det finns markörer som kan bekräfta en MS-diagnos.2

Det är viktigt att få diagnosen så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet. Studier har visat att tidig diagnos och behandling är viktig för att hålla symtomen under kontroll, bromsa sjukdomsförloppet och minska antalet skov.4


1. McDonald WI, Compston A, Edan G, et al. Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines from the International Panel on the Diagnosis of Multiple Sclerosis. Ann Neurol. 2001;50:121-127.

2. Heesen C, Shäffler N, Kasper J, Mühlhauser I, Köpke S. Suspected multiple sclerosis: What to do? Evaluation of a patient information leaflet.Mult Scler. 2009;15:1103-1112.

3. Johnson J. On receiving the diagnosis of multiple sclerosis: managing the transition. Mult Scler. 2003;9:82-88.http://msj.sagepub.com/content/9/1/82. Accessed on 11 February 2011.

4. Lövblad K-O, Anzalone N, Dörfler A, et al. MR imaging in multiple sclerosis: review and recommendations for current practice. Am J Neuroradiol. 2010;31:983-989.

5. Diagnosing MS. National Multiple Sclerosis Society Web site.http://www.nationalmssociety.org/about-multiple-sclerosis/what-we-know-about-ms/diagnosing-ms/index.aspx. Accessed on 11 February 2011.

 

SE1605482160

Uppdaterad: 04-11-2016