MS symtom

Vanliga symtom på MS

MS påverkar varje individ olika. Eftersom sjukdomen påverkar hjärnans funktioner på olika sätt varierar symtomen mellan olika personer. Några vanliga MS symtom är1:

  • Trötthet – Du kan känna dig trött och orkeslös
  • Domningar – Du kan uppleva domningar och stickningar i olika delar av kroppen
  • Balansproblem – Du kan tappa balansen eller känna dig ostadig, detta är ett vanligt tidigt MS symtom
  • Kronisk smärta – Många som lever med MS upplever någon form av smärta
  • Besvär med att gå - Rörlighetsproblem är det vanligaste MS symtomet
  • Spasticitet – Dina muskler kan dra ihop sig i kramp, vilket kan vara smärtsamt och göra det svårt för dig att röra dig
  • Depression - Stressen med att ha en kronisk sjukdom som MS kan leda till depression. Det är viktigt att om du upplever symtom på depression, kontaktar din läkare.
  • Sexuell funktion - Nervskador orsakade av MS kan påverka din sexuella funktion
  • Urineringsbesvär - MS kan påverka din blåsfunktion, vilket kan leda till trängningar och inkontinens
  • Synrubbningar - Dimsyn eller synrubbningar kan vara ett debutsymtom vid MS. Det orsakas av en inflammation i synnerven. Synen normaliseras dock vanligen efter 8-10 veckor.

Ett skäl till att MS kan vara en besvärlig och frustrerande sjukdom är att den kan vara svår att diagnostisera. Vissa får många MS symtom, andra får några få. Vissa får mer allvarliga MS symtom, andra får lindriga. En del har symtom som håller i sig längre perioder, hos andra kommer och går symtomen.


 

SE1605482160

Uppdaterad: 04-11-2016