Myter om multipel skleros

Vanliga myter om multipel skleros

MS är en sjukdom som många har hört talas om men som få vet så mycket om. Vissa kopplar samman MS med rullstolsburenhet och invaliditet.1 I själva verket är MS en sjukdom som i hög grad går att kontrollera, och patienterna kan leva ett aktivt liv med MS.

Nedan finns en en uppräkning av myter och missuppfattningar i samband med MS.

Myt: Det finns ingen behandling som botar MS

Fakta: Det är riktigt att det i dagsläget inte finns någon behandling som botar MS. Däremot finns det flera behandlingar som fördröjer utvecklingen av sjukdomen och de symtom den ger.

Det finns också mycket MS-patienter själva kan göra. Liksom vid andra kroniska sjukdomar, t.ex. diabetes och högt blodtryck, har många patienter hittat sätt att kombinera läkemedel, kost, aktivitet och livsstil så att de kan leva ett gott liv trots sin MS.

Regelbunden fysisk träning, simning, cykling och en varierad och sund kost är viktigt för alla, även för den som har MS.2 Tala med din läkare om konkreta råd som kan påverka din sjukdom positivt.

Myt: Jag kommer inte att kunna fortsätta arbeta

Fakta: Sjukdomen utvecklas på olika sätt hos olika människor.3 Många kan fortsätta arbeta som tidigare, studera eller ägna sig åt andra aktiviteter. Andra behöver anpassade arbetsuppgifter och ändra sin livsstil. Tala med din läkare och arbetsgivare/studievägledare för att hitta en lösning som passar din situation.

Myt: Jag kommer att hamna i rullstol förr eller senare

Fakta: Man hamnar inte automatiskt i rullstol för att man får MS. De behandlingar som erbjuds i dag kan i hög grad motverka sjukdomsutvecklingen och de åtföljande symtomen. Forskning visar att perioden tills en patient kan behöva hjälpmedel eller rullstol blir längre med tidig och aktiv läkemedelsbehandling.4

Myt: Alla behandlingar är likadana

Fakta: Det är stor skillnad mellan de olika behandlingar som erbjuds i dag. Det finns läkemedelbehandlingar som administreras som subkutana injektioner, i underhudsfettet, varje eller varannan dag, som intramuskulära injektioner, i muskeln, en gång i veckan eller som infusion en gång i månaden. Peroral läkemedelsbehandling kan ske med tablett eller kapsel. De olika behandlingarna är indicerade vid olika faser i sjukdomsförloppet.

Tala med din läkare om vad som passar bäst för dig och diskutera för- och nackdelarna med de olika behandlingarna.5

Myt: MS utvecklas långsamt. Därför behöver jag inte ta några mediciner från början.

Fakta: Forskning visar att tidig behandling kan ha stor betydelse för hur sjukdomen utvecklas. En tidig insats kan minska antalet skov och därmed minska de åtföljande symtomen. Utgångspunkten är att ju tidigare behandling sätts in, desto bättre blir prognosen.5

Myt: Jag har MS, därför kommer mina barn att ärva sjukdomen

Fakta: MS definieras inte som en ärftlig sjukdom, och dina barn får inte automatiskt sjukdomen. Risken för att få MS är 1 på 1 000 för hela befolkningen och ökar till mellan 20 och 40 per 1 000 om en nära släkting har MS, t.ex. en förälder eller ett syskon.10

Myt: Medicinen hjälper inte, för jag får fortfarande skov

Fakta: MS kan vara besvärlig och svårförutsägbar och varierar från person till person. Vissa får skov ofta, andra får det mer sällan. Det bästa sättet att bedöma om medicinen har effekt är att göra regelbundna MS-undersökningar och träffa sin läkare och sjuksköterska ofta.3

Myt: MS är en dödlig sjukdom

Fakta: Statistiken visar att MS-patienter i genomsnitt lever ungefär lika länge som resten av befolkningen. Liksom vem som helst kan MS-patienter givetvis få andra sjukdomar, t.ex. cancer, hjärtsjukdomar och stroke. Men det är sällsynt att man dör av själva sjukdomen MS.7

Myt: Jag hade en infektion som utlöste min MS

Fakta: Det är inte känt vad som orsakar MS, och man tror att olika faktorer har betydelse, bland annat etniskt ursprung, gener och miljöfaktorer. Kvinnor drabbas oftare än män, och sjukdomen är vanligare hos människor i Nordeuropa.6 Det finns studier som tyder på att vissa virussjukdomar t ex Epstein Barr virus (EBV) kan ha samband med utveckling av MS, men det finns inga bevis för detta.9
 


1. Isaksson A-K, Ashlström G. From symptom to diagnosis: illness
experiences of multiple sclerosis patients. J Nurosci Nurs. 2006;38:229-237.

2. Healthy living with multiple sclerosis. National Multiple Sclerosis Society Web site. http://www.nationalmssociety.org/Living-Well-With-MS. Accessed on 11 February 2011.

3. Heesen C, Shäffler N, Kasper J, Mühlhauser I, Köpke S. Suspected multiple sclerosis: What to do? Evaluation of a patient information leaflet.Mult Scler. 2009;15:1103-1112.

4. Lövblad K-O, Anzalone N, Döfler A, et al. MR imaging in multiple sclerosis: review and recommendations for current practice. Am J Neuroradiol. 2010;31:983-989.

5. National Clinical Advisory Board of the National Multiple Sclerosis Society: Treatment Recommendations for Physicians. Expert Opinion Paper: Disease management consensus statement. National Multiple Sclerosis Society: New York, NY; 2007.

6. Who gets Multiple Sclerosis? National Multiple Sclerosis Society Web site. http://www.nationalmssociety.org/about-multiple-sclerosis/what-we-know-about-ms/who-gets-ms/index.aspx. Accessed on 11 February 2011.

7. Dangond F. Multiple sclerosis. Medscape Web site.http://emedicine.medscape.com/article/1146199-overview. Accessed on 11 February 2011.

8. Rolak LA. The History of MS. National Multiple Sclerosis Society: New York, NY; 2009.

9. A to Z of MS Causes of MS. MS Trust Web site.http://www.mstrust.org.uk/atoz/cause.jsp. Accessed on 11 February 2011.

10. Courtney AM, Treadaway K, Remington G, Frohman E. Multiple sclerosis. Med Clin North Am. 2009;93:451-476

 

SE1605482160

Uppdaterad: 04-11-2016