Typer av multipel skleros

De fyra sjukdomstyperna

Skovvis förlöpande MS (RRMS)

Ca 85 procent av MS-patienterna får diagnosen skovvis förlöpande MS.

RRMS

Vid skovvis förlöpande MS kännetecknas sjukdomsförloppet av tydligt avgränsade episoder med funktionsförsämring med efterföljande delvis eller fullständig återhämtning.

Primär progressiv MS (PPMS)

Ca 10 procent av MS-patienterna får diagnosen primär progressiv MS. 

PPMS

Primär progressiv MS kännetecknas av en långsam funktionsförsämring från sjukdomsdebuten. Inga tydliga skov eller remissioner förekommer. Hur snabbt sjukdomen förvärras, progressionen, kan variera över tiden, med stabila faser och tillfälliga förbättringar.

Sekundärt progressiv MS (SPMS)

Innan sjukdomsmodifierande behandling blev tillgänglig utvecklade ungefär hälften av patienterna med skovvis förlöpande MS sekundärt progressiv MS efter ca 10 år.

SPMS

Vissa MS-patienter kan efter en period med skovvis förlöpande sjukdom utveckla sekundärt progressiv MS, vilket innebär att patientens tillstånd stadigt försämras, med eller utan små förbättringar (remissioner) eller stabila faser.

Progressiv skovvis förlöpande MS (PRMS)

Ca 5 procent av MS-patienterna får diagnosen progressiv skovvis förlöpande MS.

PRMS

PRMS kännetecknas av stadig försämring utan remissioner och med tillfälliga men tydliga anfall (skov) med försämrad neurologisk funktion.

Vad är CIS?

CIS, Clinically Isolated Syndrome, är det första tecknet på förstört myelin vid ett skov och varar i minst 24 timmar. Patienten kan uppleva synbesvär och få diagnosen synnervsinflammation förorsakad av en enskild lesion.

Patienter med CIS får inte automatiskt diagnosen MS, eftersom de inte uppfyller alla diagnostiska krav och det inte är säkert att de kommer att utveckla MS. Vissa patienter med CIS börjar genast med behandling medan andra avvaktar efter diskussion med neurolog.3


1. Four Disease Courses of MS. National Multiple Sclerosis Society Web site. http://www.nationalmssociety.org/about-multiple-sclerosis/what-we-know-about-ms/what-is-ms/four-disease-courses-of-ms/index.aspx. Accessed on 16 February 2011.

2. What is Multiple Sclerosis? National Multiple Sclerosis Society Web site. http://www.nationalmssociety.org/about-multiple-sclerosis/what-we-know-about-ms/what-is-ms/index.aspx. Accessed on 16 February 2011.

3. A to Z Cause of MS Clinically isolated syndrome. MS Trust Web site.http://www.mstrust.org.uk/atoz/cis.jsp. Accessed on 16 February 2011.

 

SE1605482160

Uppdaterad: 04-11-2016