Vanliga frågor om multipel skleros

Hur vanligt är MS?

Över 2 miljoner människor i hela världen har multipel skleros, och risken för att få sjukdomen är ungefär 1 på 1 000 i västvärlden.1,2

Kan MS botas?

I dag finns det ingen behandling som botar MS. Däremot finns det flera behandlingar som bromsar utvecklingen av sjukdomen och de symtom den ger.

Det finns också mycket MS-patienter själva kan göra. Liksom vid andra kroniska sjukdomar, t.ex. diabetes och högt blodtryck, har många patienter hittat sätt att kombinera läkemedel, kost, aktivitet och livsstil så att de kan leva ett gott liv trots sin sjukdom.

Regelbunden fysisk träning, simning, cykling och en varierad och sund kost är viktigt för alla, även för den som har MS.2 Tala med din läkare om konkreta råd som kan påverka din sjukdom positivt.

Vilka är de vanligaste symtomen på MS?

MS påverkar alla olika, och symtomen kan komma och gå över tid. Några av de vanligaste symtomen är trötthet, domningar, balansproblem, kronisk smärta, besvär med att gå, spasticitet, depression, sexuell dysfunktion, urineringsbesvär och synrubbningar.1,3

Vad är ett skov?

Ett skov är en period när MS-symtomen förvärras eller nya symtom visar sig. Skoven kan vara från ett eller ett par dygn till flera veckor. Skoven är övergående men kan ibland efterlämna symtom eller funktionsnedsättningar som blir permanenta.

Det varierar hur ofta man får skov. Vissa får skov en eller ett par gånger under två års tid medan andra får dem mer sällan. Behandling kan göra att skoven kommer mindre ofta.4

Kan MS-patienter delta i sport och idrott?

Många MS-patienter kan fortsätta med fysisk aktivitet och sport efter att de har fått sin diagnos. För många kan det ha en positiv effekt på sjukdomen. Med tiden kan symtomen göra att styrka och koordination försämras, men om du anpassar aktivitetsnivån efter din egen förmåga är det bara bra med fysisk aktivitet.5

Smittar MS?

Nej, MS smittar inte från en person till en annan. MS orsakas av en kombination av genetiska faktorer och miljöfaktorer.1,9

Vad är optikusneurit?

Optikusneurit är en inflammation i synnerven (den nerv som leder ljusimpulserna från ögats näthinna till hjärnan). Inflammationen är ofta smärtsam och kan ge dimsyn eller synrubbningar. Optikusneurit kan vara det första symtomet på MS. Synen normaliseras vanligen efter 8–10 veckor.9


1. FAQs about MS. National Multiple Sclerosis Society Web site.http://www.nationalmssociety.org/about-multiple-sclerosis/what-we-know-about-ms/faqs-about-ms/index.aspx. Accessed on 16 February 2011.

2. Courtney AM, Treadaway K, Remington G, Frohman E. Multiple sclerosis. Med Clin North Am. 2009;93:451-476.

3. Symptoms. National Multiple Sclerosis Society Web site.http://www.nationalmssociety.org/about-multiple-sclerosis/what-we-know-about-ms/symptoms/index.aspx. Accessed on 16 February 2011.

4. Exacerbations. National Multiple Sclerosis Society Web site.http://www.nationalmssociety.org/about-multiple-sclerosis/what-we-know-about-ms/treatments/exacerbations/index.aspx. Accessed on 16 February 2011.

5. Healthy Living. International MS Federation Web site.http://www.nationalmssociety.org/Living-Well-With-MS. Accessed on 16 February 2011.

6. Symptoms. International MS Federation Web site.http://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms. Accessed on 16 February 2011.

7. Pregnancy and Reproductive Issues. National Multiple Sclerosis Society Web site. http://www.nationalmssociety.org/living-with-multiple-sclerosis/healthy-living/pregnancy/index.aspx. Accessed on 16 February 2011.

8. Eligibility Criteria by Alphabetical Listing. American Red Cross Web site. http://www.redcrossblood.org/donating-blood/eligibility-requirements/eligibility-criteria-alphabetical-listing. Accessed on 16 February 2011.

9. Optic Neuritis. National Multiple Sclerosis Society Web site.http://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms/Vision-Problems#section-0. Accessed on 16 February 2011.

 

SE1605482160

Uppdaterad: 04-11-2016