Varför får man MS

Orsaken till MS

Vi har mycket att lära om vad som orsakar MS. Så vitt man vet finns det ingen enskild orsak till MS, men både genetiska faktorer och vissa miljöfaktorer kan ha betydelse.1

Ärftlighetsstudier vid MS har visat att sjukdomen är vanligare bland dem vars föräldrar eller syskon har MS. Detta visar att det finns en ärftlig komponent som innebär att vissa löper större risk än andra att få MS men att det inte är den enda orsaken.1

Även vissa miljöfaktorer verkar ha betydelse. En faktor är Epstein Barr- virus eller EBV.1,2 De flesta som har haft en EBV-infektion fortsätter vara friska efteråt, men troligen finns det ett samband mellan viruset och MS eftersom över 90 procent av MS-patienterna vid någon tidpunkt har smittats med EBV. Dessutom har EBV hittats i MS-lesioner i centrala nervsystemet.1,2

Även rökning kan vara en riskfaktor för MS. En nyligen genomförd studie visade att rökare löpte 50 procent större risk att drabbas av MS än de som aldrig hade rökt.1

Även var man bor har betydelse för sannolikheten att få MS. Generellt är risken för att få MS större ju längre från ekvatorn man bor.3 Nyligen visades det att låg halt av D-vitamin har samband med utveckling av MS, något som skulle kunna förklara den geografiska effekten då D-vitamin bland annat bildas när kolesterol i huden utsätts för solljus.1,2

Vem får MS?

Vem som helst kan utveckla MS, och det är den vanligaste sjukdomen i centrala nervsystemet hos unga människor.4 Man räknar med att 2 miljoner människor i hela världen har MS.4 Risken för att få MS är 1 på 1 000 för hela befolkningen och ökar till mellan 20 och 40 per 1 000 om en nära släkting har MS, t.ex. en förälder eller ett syskon.5

MS är mer än tre gånger vanligare hos kvinnor än hos män, och de första symtomen visar sig oftast någon gång mellan 18 och 45 års ålder.5

Var man bor har också betydelse för hur troligt det är att man får MS. MS är vanligare i Nordeuropa, ovanligare i Afrika och Centralamerika och ovanligt i Kina.1,3
 


1. Ramagopalan SV, Dobson R, Meier UC, Giovannoni G. Multiple sclerosis: risk factors, prodromes, and potential causal pathways. Lancet Neurol. 2010;9:727-739.

2. Bagert BA. Epstein-Barr virus in multiple sclerosis. Curr Neurol Neurosci.2009;9:405-410.

3. Compston A, Coles A. Multiple sclerosis. Lancet. 2008;372:1502-1517.

4. Jones JL, Coles AJ. New treatment strategies in multiple sclerosis. Exp Neurol.2010;225:34-39.

5. Courtney AM, Treadaway K, Remington G, Frohman E. Multiple sclerosis. Med Clin North Am. 2009;93:451-476

 

SE1605482160

Uppdaterad: 04-11-2016