Du och din partner

Något av det svåraste med MS är att sjukdomen ofta debuterar i unga år, i den fas i livet när man ska vara mest aktiv och produktiv, skaffa sig en partner, planera att bilda familj och göra karriär.1

Det är inte ovanligt att man reagerar starkt när man får reda på att man har en sjukdom med osäkert förlopp. Det gäller även din omgivning, och alla måste lära sig förstå MS-sjukdomen.

Det kan vara besvärligt även för din partner, som också kan få rollen som vårdare. Ofta anstränger sig partnern så mycket att han eller hon själv behöver stöd.

Partnern ska inte känna sig skyldig. Man får säga att man är trött och måste vila. Det finns också många sätt att stötta.

Närhet och intimitet

Det kan vara svårt att tala om sexuella problem som beror på MS. Sjukdomen kan inverka på hur du tänker på intimitet. För det första kan vissa neurologiska förändringar direkt påverka känslolivet och de sexuella reaktionerna, t.ex. minskad sexlust, förändrad känsel i underlivet och slidtorrhet, erektionsproblem och svårighet att få orgasm.1

För det andra kan vissa allmänna symtom försvåra sexlivet. Du kanske blir tröttare, musklerna kan kännas ansträngda, du kan ha problem med blås- eller tarmfunktion, ha svårt med koordinationen eller ha domningar eller smärtor som gör det svårt med beröring.1

Sist men inte minst kan känslomässiga faktorer påverka ditt sexliv eftersom MS kan ändra din syn på dig själv och göra att du känner dig mindre attraktiv. Även samspelet mellan dig och din partner kan vara problematiskt, och ibland kan det vara frustrerande när den ena känner sig mer som en vårdare än som en partner.1

Det kan vara svårt att tala om problem med sexlivet. Läkare och sjuksköterskor kan ofta ge dig råd om hjälpmedel som kan göra att du kan ha ett tillfredsställande sexliv. Om du betraktar sexuella problem som vilket annat MS-symtom som helst går det kanske lättare för dig att ta upp dem vid nästa besök hos läkare eller sjuksköterska.


 

SE1605482160

Uppdaterad: 04-11-2016