Hjälpmedel och bidrag

Arbetshjälpmedel/bidrag

Du eller din arbetsgivare kan få bidrag till arbetshjälpmedel för att du ska kunna återgå i arbete om du är sjukskriven, eller för att du ska kunna fortsätta att arbeta trots en funktionsnedsättning. Försäkringskassan kan också ge bidrag till reparationer av arbetshjälpmedel och anpassning av arbetsplatsen. Vi betalar bara ut bidrag till arbetshjälpmedel och anpassning som inte ingår i arbetsgivarens vanliga ansvar för en bra arbetsmiljö. Anställda, egna företagare, fria yrkesutövare och arbetsgivare kan få bidrag till arbetshjälpmedel. Om du är egen företagare eller fri yrkesutövare krävs att du är etablerad på arbetsmarknaden. Bidraget kan betalas ut till och med månaden innan du fyller 67 år.

Försäkringskassan om arbetshjälpmedel/bidrag »»

Bilstöd
För att få bil stöd måste du ha återkommande och mycket stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer, till exempel att gå av och på bussar och tåg. När du ansöker om bil stöd ska du skicka med ett utlåtande från din läkare där hon eller han beskriver din funktionsnedsättning och vad det ger för förflyttningssvårigheter. Läkaren ska även bedöma om din funktionsnedsättning kommer att bestå under åtminstone nio år. Om man behöver anpassning av bilen så kan man få ytterligare bidrag för hela den kostnaden. Anpassningsbidraget gäller även för tillbehör som bilen kan utrustas med från leverantör, dvs. inte bara för specialanpassningar. Man kan få bidrag för en merkostnad vid nybilsköp när man t.ex. behöver utrusta bilen med automatväxellåda, om man med läkarintyg kan motivera att man behöver det.

Försäkringskassan om bilstöd »»
DHR om bilstöd »»

Bostadsanpassning
”Lagen om bostadsanpassningsbidrag” ger rätt att få sin bostad anpassad så att den fungerar utifrån specifika behov. Det kan handla om att få bort trösklar eller dörröppnare installerade, badkaret bytt mot en dusch, armstöd vid toalettstol eller höj och sänkbar spis, arbets- och diskbänk m.m. För att få sin bostad anpassad ska man först kontakta en arbetsterapeut för att specificera behoven och sedan vända sig till kommunen med sin ansökan. Tänk på att om du har köper ett hus efter att du fått en MS-diagnos, som senare blir otillgängligt för dig p.g.a. att du blivit mer handikappad, har du ingen rätt att få huset anpassat genom kommunens försorg. Efter en diagnos måste man ta i beräkning att man kan bli handikappad och därför undvika att köpa hus med flera våningar t.ex. En arbetsterapeut kan hjälpa dig med ansökan, som ska ställas till din kommun.

DHR om bostadsanpassning »»
Din kommun »»

Bostadstillägg
Du kan vara berättigad till bostadstillägg om du har sjukersättning. I vissa kommuner finns Kommunalt Bostadstillägg för Handikappade. Det är ett bidrag för handikappade som tex. behöver en dyrare bostad p.g.a. sitt funktionshinder.

Försäkringskassan om bostadstillägg »»
Din kommun »»

Färdtjänst
Kan du inte åka med kollektiva färdmedel på grund av handikapp, ska du ha rätt till Färdtjänst. Kommunerna har lite olika regler och villkor för sina färdtjänstresenärer. Ansök om Färdtjänst hos din kommun.

DHR om färdtjänst »»
Din kommun »»

Försäkringar
Liv- och sjukförsäkringar är svåra att teckna efter en MS-diagnos. Om du hade en barnförsäkring som barn kan du i vissa fall få ersättning från den, om insjuknandet skedde före 25 års ålder. Det kan finnas andra regler, så det kan löna sig att kolla igenom gamla försäkringar. Tänk på att vid resor utomlands gäller oftast inte reseförsäkringen för sjukvård för redan kända kroniska sjukdomar!

Handikappersättning
Merkostnader p.g.a. sjukdom och handikapp, eller ett större hjälpbehov, kan ge rätt till en månatlig, skattefri ersättning på 36%, 53% eller 69% av basbelopp. Man måste i ansökan göra en noggrann specifikation över den årliga kostnaden för varje liten utgift. Det är viktigt att ta med även små utgifter, för det är den totala som är till grund för ersättningen. Ansök om handikappersättning hos Försäkringskassan.

DHR om handikappersättning »»
DHR:s checklista »»
Försäkringskassan om handikappersättning »»

Hjälpmedel
De flesta hjälpmedel får man låna av kommunen så länge man behöver dem. Tyvärr har en del kommuner sämre ekonomi än andra och på vissa orter måste man betala hyra för t.ex. el moped och utbudet varierar också mellan kommunerna. Tekniska hjälpmedel såsom katetrar och inkontinensskydd kan en sjuksköterska skriva ut till dig.

Högriskskydd
Om du arbetar, har ofta förekommande sjukperioder, fler än 10 ggr/år, eller om det finns risk för långa sjukperioder på minst 28 dagar, kan du söka Särskilt Högriskskydd. Det innebär att du kan bli befriad från karensdag vid sjuktillfälle och/eller din arbetsgivare kan bli befriad från att betala sjuklön. Då går Försäkringskassan in från första dagen och betalar sjukpenning. Ansök om Särskilt Högriskskydd hos Försäkringskassan.

Försäkringskassan om högriskskydd »»

Parkeringstillstånd
Du som har ett rörelsehinder som gör att du har betydande svårigheter med att gå kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Ansökan gör du hos din kommun. Med tillståndet kan du parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personer med rörelsehinder. Om du reser utomlands och även till annan kommun, ta reda på vilka regler som gäller för parkering där.

Vägverket om parkeringstillstånd »»
Din kommun »»

Personlig assistans/assistansersättning
Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. Personlig assistans för de grundläggande behoven innebär hjälp med att tvätta och klä dig, äta mat, kommunicera utåt och förflytta dig, eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning.

Om du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka med de grundläggande behoven som att tvätta och klä dig, äta mat, kommunicera utåt, kan du få assistansersättning. Du måste också tillhöra någon av följande grupper:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, som uppenbart inte beror på ett normalt åldrande.

Funktionsnedsättningen måste vara stor och orsaka betydande svårigheter i ditt dagliga liv. Det finns ingen nedre åldersgräns för att få assistansersättning.

Försäkringskassan om personlig assistans/assistansersättning »»

Rehabilitering
Det finns några rehab anläggningar i Sverige t.ex. Humlegården i Sigtuna, Treklöverhemmet i Ljungskile, Valjeviken i Sölvesborg, Björkgården i Sävar och Rehab Station Stockholm. Det finns också en anläggning på Teneriffa, Vintersol. Du kan söka rehab vistelse på någon av dessa anläggningar. Din läkare måste skriva en remiss till Landstinget, som beslutar om du får rehabilitering. Tänk på att sjukgymnastik regelbundet hos en sjukgymnast är också rehabilitering.

DHR om rehabilitering »»
Försäkringskassan om rehabilitering »»

Sjukersättning/aktivitetsersättning
Sjukersättning är en ersättning för dig mellan 30 och 64 år och som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Aktivitetsersättning är en ersättning för dig som är mellan 19 och 29 år och troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Tänk på att sjukersättning ofta ger rätt till kompletterande ersättning från avtalsförsäkringar.

Försäkringskassan om sjukersättning »»

Syncentralen
Har man fått en grav synskada/syn nedsättning och därför har svårt att läsa, kan man få hjälp hos Syncentralen men inläsning av tryckta skrifter.

Syncentralerna »»

 

SE1605482160

Uppdaterad: 04-11-2016