Ditt behandlingsteam

MS-vård är ett lagarbete

Patienter med MS kan ha många behov, t.ex. av gång- eller synhjälpmedel och behandling av andra fysiska och psykiska problem. Ett professionellt MS-team samarbetar för att kunna erbjuda dig en heltäckande och samordnad vård.

Det kan vara frustrerande att träffa på många nya namn och ansikten på alla behandlingsteamets medlemmar, men tanken är att du ska kunna få den hjälp du behöver av rätt specialist.

För att du ska kunna få så god hjälp som möjligt av behandlingsteamet är det viktigt att du vet vilka de är och vad de gör. Det här är en översikt över den hälso- och sjukvårdspersonal du kan komma i kontakt med:1

Vem gör vad?

Allmänläkaren

Allmänläkaren är den läkare man ska vända sig till i första hand. Det är den läkare som remitterar dig till sjukhuset första gången för att utreda om dina symtom beror på MS.

Allmänläkaren hjälper dig med sjukdomen och olika problem i olika livsfaser och situationer och är normalt din första kontakt när du känner dig dålig. Den behandlande läkaren hänvisar dig till en neurolog för mer specialiserad behandling.2

Neurologen

För de flesta MS-patienter är neurologen den som leder vårdteamet. Neurologen samordnar teamets medlemmar och ser till att patientens behov tillgodoses. Eftersom neurologen är specialist på nervsjukdomar är han eller hon också ansvarig för diagnos och behandling av MS. Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med en neurolog, mer regelbundet om du får nya skov.1,3

MS-sköterskan

Som namnet anger är detta en sjuksköterska med fördjupad kunskap om MS. MS-sköterskan kan ge dig råd om praktiska och känslomässiga problem och fungera som stöd för både för dig och din familj.

MS-sköterskan är ofta den första du kontaktar om MS-relaterade problem. Du kommer också att märka att MS-sköterskan samarbetar nära med neurologen för att samordna den hjälp du behöver.1

Arbetsterapeuten

För många kan symtom som trötthet göra det svårt att klara olika aktiviteter. En arbetsterapeuts uppgift är att erbjuda praktiska lösningar som gör att du i så hög grad som möjligt kan upprätthålla det liv du är van vid och känna dig trygg både hemma och på jobbet.

Arbetsterapeuten gör också de bedömningar som behövs, ger råd om hur du kan hitta alternativa sätt att göra saker så att du kan fortsätta leva ett aktivt liv och föreslår ändringar av miljön omkring dig som kan underlätta för dig.1

Sjukgymnasten

Sjukgymnastens uppgift är att bedöma och ge råd om rörlighet och rörelse. Utifrån dina möjligheter och begränsningar kan sjukgymnasten föreslå ett anpassat träningsprogram för att upprätthålla eller förbättra styrka, koordination och balans.2

Kuratorn

MS kan ha stor känslomässig inverkan. Kuratorn och andra rådgivare kan bedöma din situation och ge råd om oro, depression och förlust av självständighet. De kan också hjälpa dig i samband med stora beslut som har att göra med din MS, t.ex. hur du ska berätta för andra om sjukdomen, din behandling och dina relationer till andra.2

Psykologen

Psykologer kan hjälpa dig med de emotionella konsekvenserna av ett liv med MS. En psykolog kan också bli inkopplad om MS påverkar minnet.1

Dietisten/näringsfysiologen

Dietister och näringsfysiologer ger information om kostens betydelse för hälsan och ger råd om sund kost. Även om ingen särskild typ av mat eller kost kan kontrollera eller bota MS-symtomen kan en balanserad, fiberrik och fettsnål kost påverka hälsan.1

Logopeden

Problem med talet kan påverka förmågan att kommunicera effektivt. Logopeder är utbildade i att diagnostisera, stödja och behandla kommunikationsproblem.1

Ögonläkaren

Ögonläkare är specialister på olika ögonsjukdomar. För vissa MS-patienter är det första symtomet att de inte ser tydligt, att färger ser annorlunda ut och att de känner smärta när de rör ögonen. Det gör att ögonläkaren ofta har en viktig roll vid diagnostiseringen av MS.4,5


1. Team of MS Professionals. National Multiple Sclerosis Society Web site. http://www.nationalmssociety.org/living-with-multiple-sclerosis/getting-the-care-you-need/team-of-ms-professionals/index.aspx. Accessed on 16 February 2011.

2. Help and support. International MS Federation Web site.http://www.msif.org/living-with-ms/find-ms-support-near-you/. Accessed on 16 February 2011. 

3. Johnson J. On receiving the diagnosis of multiple sclerosis: managing the transition. 
Mult Scler. 2003;9:82-88. http://msj.sagepub.com/content/9/1/82. Accessed on 16 February 2011.

4. Optic Neuritis. National Multiple Sclerosis Society Web site. http://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms/Vision-Problems#section-0. Accessed on 16 February 2011. 

5. Opthamologist. Medical Dictionary Web site. http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Opthamologist. Accessed on 16 February 2011.

 

SE1605482160

Uppdaterad: 04-11-2016