Efter diagnosen

Om du nyligen har fått diagnosen

Alla MS patienter reagerar olika på diagnosen. De flesta har många frågor. Det kan vara svårt att hitta svar på alla frågorna. Därför kan det vara bra om du kan få hjälp av en neurolog eller sjuksköterska som kan ge svar och förklara sjukdomen, ge dig information om tillgänglig behandling, berätta vilken hjälp du kan få att hantera symtomen och reda ut oklarheter kring sjukdomen.

Minneslistan nedan innehåller några exempel på information som du kan dela med dig av som kan hjälpa dig hantera sjukdomen och planera inför framtiden:

  • Aktiviteter i vardagen: Förse ditt vårdteam med en översikt över dina vardagsaktiviteter. Har du barn eller andra familjemedlemmar som du har ansvar för? Vilka aktiviteter eller fritidsintressen är viktiga för dig? Reser du ofta? Är du studerande? Tycker du om rutiner eller skiljer sig det du gör från dag till dag?

  • Ditt arbetsliv: Hur långa arbetsdagar har du? Vilka arbetsuppgifter har du? Resvägen till arbetet eller fysisk hjälp för att komma till arbetsplatsen och utföra arbetet kan ha betydelse för vilken behandling som passar bäst för dig.

  • Familjeplanering: Även om du inte har tänkt på att bilda familj just nu ska du berätta för din läkare om det kan bli aktuellt inom de närmaste åren.

  • Familjehistoria och tidigare hälsotillstånd: Det är viktigt att du ger läkaren en god bild av ditt tidigare och nuvarande hälsotillstånd och allmän information om familjens sjukdomshistoria.

SE1605482160

Uppdaterad: 04-11-2016