MS ordlista

 

Auto-aggressiv

En avvikande reaktion som innebär att lymfocyterna angriper kroppens friska celler.

Autoimmun sjukdom

En sjukdom som beror på att kroppens immunsystem angriper de egna cellerna. Vid MS angriper immunsystemet det centrala nervsystemet.

Axon

Nervfiber som skickar signaler mellan hjärncellerna och andra delar av kroppen.

Centrala nervsystemet (CNS)

Centrala nervsystemet består av hjärnan (storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen) och ryggmärgen.

Hjärnatrofi

Hjärnvolymen minskar p.g.a. tex förlust av myelin och nervceller

Immunsystemet

Kroppen system för att bekämpa sjukdomar och infektioner. Man tror att MS-patienter har ett hyperaktivt immunsystem som angriper kroppens egna celler.

Inflammation

Inflammation vid MS innebär att nervtrådarna påverkas negativt på grund av att kroppens egna immunceller angriper nervsystemet.

Inflammatoriskt plack

Lokal inflammationsliknande skada på nervcellerna. Kallas också lesion eller skleros.

Intramuskulär

I muskeln.

Lumbalpunktion

Provtagning för analys av spinalvätskan (ryggmärgsvätska).

Lymfknuta

Innehåller bland annat lymfocyter och är en del av lymfsystemet. Lymfknutorna är en viktig del av immunförsvaret som bekämpar infektioner.

Lymfocyter

En typ av vita blodkroppar som är viktiga för kroppens försvar mot sjukdom.

MRT (magnetisk resonanstomografi)

MRT är en metod för att avbilda kroppen. MRT används för att hitta inflammationer i hjärnan och bestämma svårighetsgraden och progressionen för MS.

Myelin

Ett isolerande skikt runt axonerna (nervtrådarna) från nervceller. Myelinet skyddar nervcellerna och gör att nervsignalerna kan skickas snabbare.

Neuron

Nervceller i centrala nervsystemet som skickar och tar emot signaler mellan varandra och till och från andra delar av kroppen.

Neutraliserande antikroppar

Kroppen kan bilda neutraliserande antikroppar mot olika läkemedel. Det kan leda till att behandlingen blir mindre effektiv än förväntat eller i värsta fall inte fungerar alls.

Opticusneurit

Rörelsesmärta i ögat, ömhet, nedsatt syn. Nedsatt syn centralt  + nedsatt färgsinne

Sjukdomsmodifierande behandling

En behandling som inte botar men som kan lindra symtomen på en sjukdom och bromsa sjukdomens utveckling.

Skov

Ett MS-skov (kallas också attack) kan ge nya symtom eller innebära att gamla symtom förvärras. Skov kan vara lindriga eller så allvarliga att de påverkar en persons förmåga att fungera hemma och på jobbet. Skov kan se väldigt olika ut och medföra olika symtom. Symtomen varierar mellan olika personer och skoven kan också vara sinsemellan mycket olika hos samma person. Ett skov varar i över 24 timmar och kommer mer än 30 dagar efter föregående skov. De flesta skov varar från några dagar till flera veckor eller månader.

Typer av skov:
 
Skovvis förlöpande MS (RRMS) En klinisk typ av MS som kännetecknas av tydligt definierade skov med hel eller delvis förbättring och ingen sjukdomsprogression mellan skoven.

Sekundär progressiv MS (SPMS) Vissa MS-patienter kan efter en period med skovvis förlöpande sjukdom utveckla sekundärt progressiv MS, vilket innebär att patientens tillstånd stadigt försämras, med eller utan små förbättringar (remissioner) eller stabila faser.

Primär progressiv MS (PPMS) Kännetecknas av en långsam funktionsförsämring från sjukdomsdebuten. Inga tydliga skov eller remissioner förekommer. Hur snabbt sjukdomen förvärras, progressionen, kan variera över tiden, med stabila faser och tillfälliga förbättringar.

Progressiv skovvis förlöpande MS (PRMS) Kännetecknas av stadig försämring utan remissioner och med tillfälliga men tydliga anfall (skov) med försämrad neurologisk funktion.


Smärta

Under perioder kan det vara så att du upplever smärta på olika sätt. Detta är mycket individuellt och det är ju bara du som kan känna din smärta och bestämma över hur du ska hantera den. Alla individer uppfattar och hanterar smärta på olika sätt. Rådgör gärna med ditt MS team, de kanske har många bra tips och förslag på smärtlindring.

Smärtan kan vara som att det är något som borrar sig in under huden, det kan kännas som att något som bränns läggs mot kroppen. Den kan kännas i ben, armar, rygg, huvud och ansikte. Den kan komma som ett hugg eller vara mera långdragen. Den kan visa sig i ofrivilliga ryckningar eller sammandragningar.

Smärtan kan göra att du känner dig trött, du har ju en anspänning i kroppen. Glöm inte att lyssna på kroppen och att den kan behöva vila.

Olika smärtstrategier:
• Mediciner, rådgör med ditt vårdteam.
• Massage
• Rörelse
• Värme (kan kanske vara kyla för andra)

Subkutan

Under huden i underhudsfettet.

Trigeminusneuralgi

Påverkan på trigeminus nerven i ansiktet som ger attacker med kortvarig intensiv ansiktssmärta.

VEP (Visually Evoked Potential)

Test där hjärnaktiviteten påverkas av en visuell signal, t.ex. ljus, och signalens hastighet registreras. MS kan fördröja VEP, och läkaren använder ofta testresultatet som underlag för en MS-diagnos.

Vita blodkroppar

Vissa typer av blodkroppar som försvarar kroppen mot infektioner (ingår i kroppens immunförsvar).


SE1605482160

Uppdaterad: 04-11-2016